نمایش 1–12 از 57 نتیجه

آمار و احتمال – جلسه ۱

تدریس فصل هفتم ریاضی یازدهم درس آمار و احتمال  سایت آلا آمار و احتمال یازدهم فصل اول آموزش آمار و احتمال یازدهم ریاضی آلا فصل اول…
رایگان!

حد و پیوستگی – جلسه ۱

تدریس فصل 6 ریاضی یازدهم حد و پیوستگی  تدریس محاسبه حد توابع یازدهم جزوه حد و پیوستگی یازدهم تجربی فیلم آموزش حد و پیوستگی یازدهم ریاضی آموزش حد…
رایگان!

توابع نمایی و لگاریتمی – جلسه ۱

تدریس فصل 5 ریاضی یازدهم توابع نمایی و لگاریتمی  سایت آلا ریاضی یازدهم تجربی فصل پنجم فصل پنجم توابع نمایی و لگاریتمی فیلم آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل…
رایگان!