رفتار‌های جانوران

تدریس فصل 8 زیست دوازدهم رفتار‌های جانوران  تدریس گفتار 3 فصل 6 زیست دوازدهم خلاصه فصل هشتم زیست دوازدهم تدریس فصل سوم زیست دوازدهم تدریس فصل ۷ زیست دوازدهم تست زیست شناسی دوازدهم فصل اول…
رایگان

بیوتکنولوژِی

تدریس فصل 7 زیست دوازدهم بیوتکنولوژِی  تدریس فصل هفتم زیست دوازدهم آلا فیلم اموزشی فصل ۷ زیست دوازدهم زیست دوازدهم فصل ۷ گفتار ۱ تدریس فصل سوم زیست دوازدهم…
رایگان

از ماده به انرژی و از انرژِی به ماده

جمعبندی فصل 5 و 6 زیست دوازدهم از ماده به انرژی و از انرژِی به ماده  جزوه فصل 6 زیست دوازدهم…
رایگان

ازانرژی به ماده

تدریس فصل 6 زیست دوازدهم ازانرژی به ماده فصل 6 زیست دوازدهم آلا جلال موقاری زیست دوازدهم فصل 6 الا زیست دوازدهم…
رایگان

از ماده به انرژی

تدریس فصل 5 زیست دوازدهم از ماده به انرژی لطفا سوالات کنکور 3 سال اخیر که در این ویدئو حل…
رایگان

تغییر در اطلاعات وراثتی – پارت 1

تدریس فصل 4 زیست دوازدهم تغییر در اطلاعات وراثتی جزوه فصل چهارم زیست دوازدهم زیست دوازدهم فصل 5 زیست دوازدهم آلا جلال موقاری فصل ۳ زیست دوازدهم…
رایگان

انتقال اطلاعات در نسل‌ها

تدریس فصل 3 زیست دوازدهم انتقال اطلاعات در نسل‌ها  تدریس فصل 4 زیست دوازدهم زیست شناسی دوازدهم فصل 4 تدریس فصل ۷ زیست دوازدهم فصل دوم زیست دوازدهم زیست…
رایگان