100%
تخفیف

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

تدریس فصل ۵ زیست دهم تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد تدریس گفتار ۲ فصل ۵ زیست دهم زیست دهم فصل 5 گفتار…
20000 – رایگان

زیست دهم گردش مواد

تدریس فصل ۴ زیست دهم گردش مواد  زیست دهم فصل چهارم گفتار سوم آموزش زیست دهم فصل چهارم گردش مواد در بدن (8)…
رایگان
100%
تخفیف

زیست دهم ( تنفس )

تدریس فصل ۳ زیست دهم تنفس  گفتار سه فصل یک زیست دهم فصل چهارم زیست دهم آموزش زیست دهم | فصل سوم | تبادلات گازی (4) Pdf فصل سوم زیست دهم تنوع…
25000 – رایگان
100%
تخفیف

زیست شناسی دیروز ، امروز و فردا

تدریس فصل ۱ زیست دهم زیست شناسی دیروز امروز فردا  تدریس زیست دهم تجربی جزوه فصل اول زیست دهم آقامحمدی نکات مهم فصل اول زیست دهم سایت آلا زیست…
20000 – رایگان

گوارش و جذب مواد

تدریس فصل ۲ زیست دهم گوارش و جذب مواد  سایت آلا زیست دهم فصل دوم تدریس کامل فصل دوم زیست دهم تجربی جزوه فصل دوم زیست دهم آموزش زیست دهم فصل دوم…
رایگان