مغناطیس و القای الکترومغناطیس – جلسه 1

تدریس فصل 3 فیزیک یازدهم مغناطیس و القای الکترومغناطیس  جزوه فصل سوم فیزیک یازدهم تجربی دانلود فیلم اموزشی فیزیک یازدهم فصل ۳ آموزش فصل سوم فیزیک یازدهم ریاضی سایت آلا فیزیک…
رایگان

جریان الکتریکی و مدار – جلسه 1

تدریس فصل 2 فیزیک یازدهم جریان الکتریکی و مدار  فصل دوم فیزیک یازدهم ریاضی جزوه فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی گام به گام فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی فیزیک یازدهم تجربی آلا…
رایگان