الکتریسیته ساکن – جلسه 1

تدریس فصل 1 فیزیک یازدهم الکتریسیته ساکن  تدریس فصل اول فیزیک یازدهم امیر مسعودی دانلود فصل اول فیزیک یازدهم تجربی تدریس فیزیک یازدهم فصل اول الا درس اول فیزیک…
رایگان

دما و گرما – جلسه 1

تدریس فصل 4 فیزیک دهم دما و گرما  جواب فیزیک دهم فصل 4 آموزش فصل چهارم فیزیک دهم آلا اموزش فصل 4 فیزیک دهم ریاضی فصل اخر فیزیک دهم ریاضی…
رایگان