مشاوره تحصیلی کنکور
درس:

تدریس فصل 4 زیست دوازدهم تغییر در اطلاعات وراثتی

جزوه فصل چهارم زیست دوازدهم

زیست دوازدهم فصل 5

زیست دوازدهم آلا جلال موقاری

فصل ۳ زیست دوازدهم

فصل دوم زیست دوازدهم

فصل اول زیست دوازدهم

سایت الا زیست دوازدهم فصل 6 از انرژی به ماده جلال موقاری

تغییر در اطلاعات وراثتی

جلسه اول

تغییر در اطلاعات وراثتی

جلسه دوم

تغییر در اطلاعات وراثتی

جلسه سوم
پیمایش به بالا
دسترسی سریع