مشاوره تحصیلی کنکور
درس:

تدریس فصل 8 زیست دوازدهم رفتار‌های جانوران 

تدریس گفتار 3 فصل 6 زیست دوازدهم

خلاصه فصل هشتم زیست دوازدهم

تدریس فصل سوم زیست دوازدهم

تدریس فصل ۷ زیست دوازدهم

تست زیست شناسی دوازدهم فصل اول

تدریس گفتار 3 فصل 1 زیست دوازدهم

آموزش فصل دوم زیست دوازده

رفتار‌های جانوران

ویدئوی آموزشی جامع این فصل
پیمایش به بالا
دسترسی سریع