در پی غذای سالم – جلسه ۱

تدریس فصل ۲ شیمی یازدهم در پی غذای سالم آموزش شیمی یازدهم فصل دوم الا تدریس شیمی یازدهم آموزش شیمی یازدهم فصل سوم جزوه فصل دوم شیمی…
رایگان

قدر هدایای زمینی را بدانیم – جلسه ۱

تدریس فصل ۱ شیمی یازدهم قدر هدایای زمینی  را بدانیم  آموزش شیمی یازدهم فصل اول الا تدریس کامل شیمی یازدهم آموزش شیمی یازدهم فصل دوم گام…
رایگان

آب آهنگ زندگی – جلسه 1

تدریس فصل ۳ شیمی دهم آب آهنگ زندگی  گام به گام شیمی دهم فصل سوم سوالات فصل سوم شیمی دهم شیمی دهم فصل سوم کانون Pdf فصل سوم شیمی…
رایگان